Co je

Vision Quest

Vision quest neboli hledání vize je rituál přechodu ze stávajícího stavu bytí, které přirozeně končí nebo jej ukončit chceme, do nového stavu bytí, do nové etapy života, která je žádoucí nebo nastává v zájmu životního cyklu bez naší kontroly.

Dochází při něm k hluboké inventuře našeho života, obvykle některé jeho důležité části – vztahů, práce, zdraví, rodičovství, dalšího směřování ne smyslu života.

Je to jedinečná zkušenost, která zahrnuje několik elementů: přírodu, samotu a půst.

Voda

Půst

Půst (4 dny a noci bez jídla, jen o vodě) mění naše vědomí. Půst v prostřední fázi hledání vize (tzv. sóla) způsobuje, že jsme čím dál tím méně pohlcení racionálním myšlením a neustálý vnitřní dialog naší mysli zpomaluje. Na povrch naopak vyvěrají hlubší myšlenky a niternější způsoby vnímání. Náš vniřní hlas získává na síle.

Půstu (sólu) předchází fáze přípravy a po něm fáze integrace, která pomáhá vytěžit ze sóla co nejvíce užitečného a prospěšného, a také připravit se na návrat do civilizace a každodenního života.

Žena sama v lese, vision quest

Samota

Samota během půstu (proto také název “sólo) znamená odstřižení se od společenských konverzací, kulturních rolí, sociálních návyků a rutin, ale také společenských očekávání, která míváme potřebu naplňovat nebo alespoň na ně reagovat. Abychom objevili skutečný účel našeho života a dali prostor našemu vnitřnímu hlasu, stali se autory našeho nového příběhu bez vlivu jiných autorit, jako jsou naši rodiče, učitelé, duchovní vůdci nebo i vrstevníci, potřebujeme zjišit narativ všech těch názorů, přesvědčení a konceptů, které nás víceméně ovlivňují. Často nevědomě. A často přichází z období a kultury našeho dětství.

Dubový les, vision quest

Příroda

Vision Quest obvykle probíhá v přírodě, ideálně dále od cvrkotu civilizace. V přírodě se snadněji ponoříme do sebe samých a do čehosi většího, než jsme my sami, a většího, než jsou naše fyzické domovy. Cítíme, že jsme součástí tkaniva světa, nikoliv jeho vládci či tvůrci. Kde jinde než v divoké přírodě se můžeme setkat s “Tvůrcem”, kdy doma v civilizaci jsme ve světě, který jsme stvořili my? Příroda je svět mnohem starší než ten náš. Je to svět, který nás stvořil. Proto pobyt v tomto světě nás na navrací k našim přirozeným smyslům a probouzí naše atrofované způsoby vnímání.

Mnozí mají vision quest spojený s indiánskými tradicemi, ale hledání vize má svou tradici všude po světě, v různých kulturách. Někteří jsou nám známi:

  • Budha se postil v lese, když začal hledat osvícení.
  • Ježíš Kristus a další bibličtí proroci se chodili postit do pouště.
  • Mojžíš vylezl na horu Sinaj.
  • Mohammed strávil čas v ústraní v jeskyni.

Obdobné příběhy mnohých hledačů duchovní pravdy jsou známy po tisíciletí v různých tradicích celého světa. Hledali smysl svých životů, chtěli se přiblížit Bohu či Duchu, Zdroji života, aby pomohli své komunitě či národu projít výzvami jejich doby.

 

Hledání vize vytváří hlubokou stopu na fyzické, mentální, duševní, emoční a duchovní úrovni. Je to prožitek, který už nelze zapomenout. Nelze se už plně vrátit do období, které tomuto procesu předcházelo.

Projít vision questem je jako zemřít a znovu se narodit. Proto se mu také říká rituál smrti a znovuzrození.

Je to jedinečná zkušenost. Každý ji prožije svým vlastním způsobem. Každý má jiný příběh a i proto je výsledek každého vision questu jiný.

Hledání vize předchází dobrá příprava již doma před samotným setkáním. Vznikne uzavřená komunita účastníků a průvodců, která koncentruje svou pozornost a podporu dovnitř. A po určité době se opět sejdeme (online) a posdílíme, jak se komu daří.

Co vision quest není

 

Kurz přežití.
Ne, to opravdu není smyslem hledání vize. Přechodové rituály pro dospívající mívaly (a někde dodnes mají) tento smysl, ale tento přechodový rituál je vytvořený pro naše dnešní potřeby.

Nový výmysl, který nezapadá do kultury našich krajin.
Hledání vize mělo v i našich kulturách své místo, jen ho známe v jiných formách. Jsou například dochované v pohádkách, kdy mládenec jde do světa, sám, potkává se se svými strachy, nachází pomoc v přírodě, opouští nefunkční zažité postoje a návyky a zraje ve zralého muže.

Pokud cítíte, že vás vision quest volá, zařiďte si volno pro sebe a přihlašte se. Obavy z neznáma jsou v pořádku – ty měl na začátku každý, kdo vision questem prošel. Dostanete veškerou potřebnou podporu.

Kdy: 8.-18. 8. 2024

Kde: Svatoňovice

do setkání zbývá

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)