Vaše data jsou u mě v bezpečí aneb
Zásady ochrany osobních údajů

1. Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů
1.1 Ochrana Vašich osobních údajů je pro mě velmi důležitá, proto vždy postupuji v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy.

1.2 V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany osoby Petra Hadače, IČO 72415673, se sídlem Bellova 361/10, Brno 23 (dále jako \”Společnost\” nebo také „já“), Vám níže poskytuji shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany Společnosti.

1.3 Potvrzuji, že jsem splnil svou registrační povinnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jsem registrován pod č. 00070153.

2. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám
2.1 Zpracovávám osobní údaje poskytnuté fyzickými osobami, které projevily zájem o odběr mých novinek, know-how, podle best practices z oblasti e-mailového marketingu, a sice v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně název organizace, adresa a telefon.
V případě, že projevíte zájem o mé novinky, informační produkty (e-book, webinář) nebo jinou bezplatnou službu, poskytuji Vám možnost vyjádřit dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů na základě tzv. double opt-in (dvojí potvrzení e-mailem).
Souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě.
Vaše údaje budu zpracovávat po dobu 5 let, nebo do Vašeho vlastního odhlášení z odběru novinek. Souhlas můžete před uplynutím této lhůty prodloužit na dalších 5 let.

2.2 Dále zpracovávám osobní údaje poskytnuté mými klienty při nákupu služeb a produktů. Jedná se zejména o kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, adresa sídla, číslo platební karty, číslo účtu). Tyto údaje jsou nezbytné pro účely poskytování objednaných služeb a vedení účetnictví. Údaje klientů budu ze zákonné povinnosti zpracovávat po dobu deseti let od poskytnutí údajů v případě jednorázového nákupu, anebo po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb a deset let ode dne jejího skončení.

2.3 V případě, že užíváte mé služby nebo brouzdáte po mých webových stránkách, mohu sbírat údaje o Vašich návštěvách mých webových stránek a užívání mých služeb. Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu a chování na webových stránkách petrhadac.com, včetně Vašich objednávek placených i bezplatných produktů a služeb. Tyto informace získávám automatizovaně prostřednictvím cookies nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chci poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budu zpracovávat po dobu jednoho roku.

3. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
3.1 Pokud jako správce zpracovávám Vaše osobní údaje, máte právo se na mě kdykoliv obrátit a uplatnit právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používám Vaše osobní údaje, a právo na přístup a opravu údajů, které zpracovávám.

3.2 Pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, můžete mě požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

4. Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?
4.1 Vaše osobní údaje můžu poskytnout:

(a) poskytovatelům služeb, kteří mi pomáhají s mou činností a provozem webových stránek a distribucí mých služeb a produktů k Vám, například rozesílací mailingové službě, zprostředkovatelům plateb, fakturačnímu systému, dopravcům, osobám pomáhajícím mi s účetnictvím, správou smluv apod.;

(b) jiným subjektům v souladu s příslušnými právními předpisy a z důvodu plnění zákonných povinností (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).

4.2 Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. S pomocí mého hlavního zpracovatele osobních údajů, firmy SmartSelling s.r.o. jsem přijal a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, zejména:

Pro zabezpečení serverů je využíván víceúrovňový firewall, který umožňuje přístup pouze pro https port.
Veškerá komunikace mezi servery je šifrována a zabezpečena virtuální privátní sítí.
Mailové zprávy jsou kontrolovány na přítomnost virů a jejich obsah na phishing.
Monitoring bezpečnosti a případných bezpečnostních incidentů řeší dedikovaný tým 24/7.

4.3 Vaše osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii, resp. v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika.
V případě přenosů mimo EHP, je zajištěna ochranu Vašich údajů prostřednictvím uzavření příslušných smluvních doložek nebo prostřednictvím jiných odpovídajících záruk v souladu s GDPR.

4.3 Dovoluji si Vás ujistit, že mí spolupracovníci či zaměstnanci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou.

5. Co jsou to cookies a jak je využívám
5.1 Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto umísťuji na Váš počítač, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.

5.2 Cookies využívám také pro sběr statistických údajů a personalizaci reklam, abych mohl dále vylepšovat mé stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízím. Informace o tom, jak můj web používáte, proto sdílím se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se společností Google (služba Google Analytics). O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst na této jejich stránce.